Förebyggande underhåll av hydraulik

Spara pengar genom att vara ute i god tid – Vid förebyggande underhåll debiteras ingen framkörning utan endast pris per minut på plats och materialkostnad.

På lunchrasten

Innan dagens slut

Vid planerade stillestånd

Lönar sig i längden

Förebyggande underhåll från Pirtek lönar sig i längden. Faktum är att vi kan minska dina stillestånd orsakade av akuta slangbrott med upp till 90 procent.

Ring 0771 330 400 för att boka tid

På era villkor

Tillsammans utarbetar vi en plan för hur vi ska gå tillväga. Därefter påbörjar våra tekniker sitt arbete med att besiktiga och åtgärda fel på er fordonspark.

  • Uppdragen planeras in när det passar er för att i största möjliga mån undvika störningar i verksamheten.
  • För varje uppdrag vi utför får ni en återrapportering och en beskrivning av vad som åtgärdats.
  • Ni får även en notering på övriga fel som våra tekniker uppmärksammat, som kräver åtgärd i en verkstad.
Kontakta oss direkt