Skip to main content

Förebyggande underhåll av hydraulik

Boka redan idag

Bli inte stillastående när det är som mest kritiskt.

Boka in en genomgång redan nästa lunch

Boka nu

På era villkor

Tillsammans utarbetar vi en plan för hur vi ska gå till väga. Därefter påbörjar våra tekniker sitt arbete med att besiktiga och åtgärda fel på er fordonspark.

  • Uppdragen planeras in när det passar er för att i största möjliga mån undvika störningar i verksamheten.
  • För varje uppdrag vi utför får ni en återrapportering och en beskrivning av vad som åtgärdats.
  • Ni får även en notering på övriga fel som våra tekniker uppmärksammat, som kräver åtgärd i en verkstad.

Full flexibilitet

På lunchrasten
Innan arbetsdagens slut
Vid planerade stillestånd
Vid förebyggande åtgärder debiteras ingen framkörning. Endast pris per minut och materialkostnad
Minskar stillestånd på grund av slangbrott med upp till 90%