Skip to main content

Förebyggande underhåll av hydraulik

Boka redan idag

Bli inte stillastående när det är som mest kritiskt.

Boka in en genomgång redan nästa lunch!

Boka nu

Full flexibilitet

På lunchrasten
Innan arbetsdagens slut
Vid planerade stillestånd
Vid förebyggande åtgärder debiteras ingen framkörning, endast pris per minut och materialkostnad
Minskar stillestånd på grund av slangbrott med upp till 90%

Ligg steget före

Att utföra förebyggande underhåll av maskinens hydrauliska komponenter kommer både spara tid och pengar.

Att ha stillastående arbetsmaskiner är mycket kostsamt. Entreprenaduppdrag är också väldigt tidspressade vilket gör att det i många fall inte finns något utrymme för stillastående maskiner.

På Pirtek är vi flexibla och kan planera in förebyggande service av hydraulteknik när det påverkar er verksamhet som minst, när som helst på dygnet.

Kontakta oss idag så tar vi fram en skräddarsydd underhållsplan för just din maskinpark!

Hydraulservice efter era villkor

Tillsammans utarbetar vi en plan för hur servicen ska gå till. Därefter påbörjar våra tekniker sitt arbete med att besiktiga och åtgärda fel på er maskinpark.

  • Uppdragen planeras in när det passar för att i största möjliga mån undvika störningar i er verksamhet.
  • Efter varje service ger vi alltid en återrapportering på vad som åtgärdats.
  • Ni får även en notering på övriga fel som våra tekniker uppmärksammat som kräver åtgärd i en verkstad.

Kontinuerligt underhåll av hydraulteknik sparar både tid och pengar

Slangbrott och hydraulikfel uppstår alltid vid sämsta möjliga tidpunkt. Att ha stillastående maskiner kostar både pengar och riskerar att försena ert arbete.

Genom att låta oss på Pirtek utföra kontinuerlig hydraulikservice minskar risken markant för oförutsedda slangbrott och stillastående maskiner. Utöver att arbetet inte stannar upp förlängs också maskinens livslängd genom att utföra hydraulservice med jämna mellanrum.

Vi utför servicen på din arbetsplats

Istället för att du ska ta maskinen/fordonet till en verkstad kommer vi ut till din arbetsplats och utför underhållsarbetet. Vi tar tillsammans fram en plan för när vi ska komma ut så det stör ditt företags dagliga verksamhet så lite som möjligt.

Skulle vår tekniker under servicen upptäcka större fel som inte kan åtgärdas på plats blir du självklart notifierad om detta.

På Pirtek debiterar vi ingen extra framkörningsavgift när vi utför underhållsarbete ute hos er. Du betalar endast ett pris per minut och för eventuella materialkostnader.

Kontakta oss idag så tar vi fram en underhållsplan för era maskiner. Bli kvitt både slangbrott och stillestånd! Välkommen!