Skip to main content

Om Pirtek

Pirteks historia, Slangakutens arv

Startade som Slangakuten 2008

Slangakuten startade 2008 i Stockholm och Göteborg.

Expansioner över hela Sverige sedan dess

2011 utvidgades verksamheten till att omfatta även Malmö. Sommaren 2015 etablerades Slangakuten även i Helsingborg, Norrköping och Linköping.

Förvärvade Slangakuten och fortsätter växa

Pirtek etablerade sig på den svenska marknaden hösten 2017. Detta genom att förvärva Slangakuten. Precis som Slangakuten har Pirtek Slangjour med slangbusservice som sin kärnverksamhet.

Slangakuten som nu heter Pirtek utför idag över 550 uppdrag i månaden och vår slangjour växer tillsammans med våra kunder för varje dag som går. Utöver den akuta verksamheten handlar det till lika stor del om att arbeta förebyggande för att se till att slangbrott inte uppstår i onödan.

97

Andel uppdrag lösta på första utryckningen

95

Andel uppdrag då vi är på plats under en timme

92

Genomsnittlig tid från utryck till avslut

Pirteks tekniker är på jour 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året för att reparera all form av hydraulik inom en timme över stora delar av Sverige. Vi erbjuder även service och förebyggande underhåll på plats.

Vårt löfte

Pirtek är specialister på mobil tillverkning av hydraulslang på plats, dygnet runt.
Vi hjälper våra kunder i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Norrköping och Linköping med omnejd.
Vår genomsnittliga ankomsttid till ett uppdrag är 24 minuter, vilket vi är stolta över – och vi jobbar hela tiden på att bli ännu bättre.

Som kund hos oss kan ni känna att vi alltid finns tillgängliga och att vi levererar trygghet och service över era förväntningar.
Ni kan lita på att Pirteks slangjour snabbt kommer att lösa era problem.

Kvalitet

Våra tekniker genomgår en omfattande och gedigen utbildning för att utföra sina uppdrag. I vår utbildning varvas teori och praktik. Utbildning kring hydraulik, material, rutiner, säkerhet och miljö resulterar i att vi kan erbjuda högsta kvalitét och service.

Vi är servicepartner till Dunlop Hiflex. Det innebär att Dunlop Hiflex är totalleverantör till Pirtek i Sverige av slang och kopplingar. Vi ger 1 års garanti på våra slangar.

Miljön är viktig för oss

Pirtek arbetar i enlighet med ADR 1.3. Alla servicetekniker genomgår utbildning och certifiering för att trygga kunskapen kring företagets rutiner gällande transport av farligt gods och hantering av farligt avfall.

Hållbarhet

På Pirtek är vi måna om att minska vår klimatpåverkan och använder därför förnybar diesel när vi kan. HVO100 är ett dieselalternativ tillverkat av förnybara råvaror för att sänka växthusgasutsläppen. Genom att byta till HVO100 kan vi minska våra växthusgasutsläpp med så mycket som 208 tCO2eq, en reducering med upp till 90%. 

Vi erbjuder mobil tillverkning och service av hydraulslang på fyra hjul – drivet av ett miljövänligare alternativ. Vare sig det gäller akuta slangbrott eller förebyggande underhåll möter våra tekniker er där ni befinner er. Vi står redo att minska ert stillestånd och er klimatpåverkan!

Läs mer om vår slangjour-service här.

Läs mer om HVO100 här. 

Feedback

Har du erfarenheter av Pirtek du vill dela med dig av? Vi vill väldigt gärna höra!

Skicka feedback