Skip to main content

Försäljningsvillkor

Nedanstående gäller om inte annat skriftligen avtalats.

PRIS

Vänligen kontakta oss för prislista.

BETALNINGSVILLKOR

Vänligen se faktura. Försenad betalning debiteras med dröjsmålsränta på 11,5% per år.

ÄGANDERÄTT

Levererat gods förblir Pirteks egendom till dess att det till fullo betalats.

FAST PRIS – ÅTERVINNING

Pirtek tar i samband med byte av slang ut en avgift. Avgiften täcker en miljömässigt korrekt hantering av begagnad slang, för att minimera negativ miljöpåverkan. Miljöavgiften är beräknad utifrån all slang som Pirtek säljer. Detta är en service från Pirtek och innebär att vi även tar emot konkurrenters begagnade slangar. För Pirtek är det viktigt att ta miljöansvar. Genom att ta emot begagnade slangar så uppmuntrar vi kunderna att, för en låg avgift, lämna in slangen för återvinning och på så sätt säkerställa att den begagnade slangen tas hand om på ett miljövänligt sätt.

GARANTI

Pirtek lämnar ett års garanti på alla hydraulslangar som bytes i sin helhet. Vid reparation – skarv av hydraulslang gäller inga garantier från Pirteks sida.

REKLAMATION

Vid reklamationsärende åligger det kunden att ta kontakt med Pirtek för att åtgärda uppstått fel. Pirtek genomför reklamationsärenden vardagar dagtid, ej vid gällande jourtaxa. Pirtek bär inte ansvar att bekosta reklamationer genomförda av tredje part.

ÖVRIGT

I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser NL01 och NL09